Com es fa

Cèdul·la d’habitabilitat

 • Desplaçament  
 • Comprovació de paràmetres urbanístics  
 • Presa de dades i realització d’informe  
 • Visat i Idoneïtat Tècnica
 • Tramitació a l’Oficina d’Habitatge de la Generalitat  

Certificat Eficiència Energètica

 • Desplaçament
 • Comprovació de paràmetres urbanístics
 • Presa de dades i realització d’informe
 • Visat i Idoneïtat Tècnica
 • Tramitació a l’ICAEN, Institut Català d’Energia

Informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici

 • La Propietat sol·licita pressupost
 • Pressupost i desglossament de la visita
 • Visita d’inspecció: Comprovació ocular i organolèptica de l’estat de l’immoble
 • Informe d’Inspecció Tècnica: Qualificació de les deficiències observades: Molt Greus, Greus, Importants, Lleus, Sense Deficiències
 • En funció de la qualificació en l’Informe, de les deficiències, l’Administració emet el Certificat d’Aptitud i la Vigència
 • Programa de rehabilitació i Llibre de l’Edifici
 • Periodicitat de l’Informe de verificació tècnica de l’execució de les obres de rehabilitació: en funció de la qualificació de les deficiències ó Quan ho digui el tècnic