Què faig

Reforma i rehabilitació, informes, taxacions, gestions amb organismes, avantprojectes, inspeccions, col.laboracions, replantejos, estudis de viabilitat

Us ofereixo serveis de:

  • Certificats d’eficiència energètica
  • Informes d’Inspecció Tècnica
  • Taxacions immobiliàries
  • Avantprojectes, gestions per obres de reforma, rehabilitació, canvi d’ús