Certificats energètics

Certificació energètica d’edificis existents 

El Real Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis, obliga a estar en possessió d’aquest certificat a qualsevol persona que vulgui vendre o llogar un habitatge construït abans del novembre de 2007.

El nou RD deroga el RD 47/2007 i incorpora en el seu àmbit a tots els edificis, inclosos els ja existents.

El Certificat d’eficiència energètica d’edificis (CEEE) ha d’incloure els requisits mínims d’eficiència energètica, que s’estableixen al Codi Tècnic d’edificació (CTE) i que s’han de posar a disposició dels compradors o usuaris de l’edifici.

D’aquesta manera, s’afavoreix la promoció d’edificis d’alta eficiència energètica i es contribueix a adoptar mesures per a reduir les emissions de CO2.