Taxacions immobiliàries

Hi ha cassos en què la taxaxió d’un bé immoble s’ha de fer, necessàriament, a través d’una societat de taxació, que normalment el client ha de triar seguint l’orientació de la seva entitat financera: per exemple,

  • per a tramitar una hipotèca,
  • canviar-ne les característiques,
  • demanar un crèdit per a promoció-construcció d’habitatge dobra nova o reforma d’habitatge per a segona ocupació

Però de vegades es vol conèixer, amb rigor i exactitud, el valor de mercat de l’immoble per motius diversos, que no impliquen la intermediació d’una entitat financera ni, per tant, de cap societat de taxació: per exemples,

  • herències,
  • vendes o donacions inter-familiars o entre particulars,
  • compra-vendes subjectes a contractes privats

EN AQUEST SEGON SUPÒSIT, REALITZO LA TAXACIÓ I INFORMO DEL VALOR ACTUAL DE MERCAT AL MOMENT DE FER L’INFORME

AMB EFICÀCIA (FIABILITAT I RIGOR) I EFICIÈNCIA (RÀPID I ECONÒMIC)

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *